Untitled 1
OPTISK BEDRAG
Lilac Chaser
 
Hvis du kikker flygtigt på billedet, vil du se en cirkel af små lilla prikker, som blinker på skift.
 
Hvis du fokuserer på krydset i midten, vil du se en grøn prik, som kører rundt og erstatter de lilla prikker. Det er vigtigt, at du holder fokus på krydset.
 
Efter ca. 10 sekunder vil de lilla prikker forsvinde og du ser kun den grønne prik, som kører rundt.
 
Du kan bruge piletasten    til at skifte til forrige billede.