Untitled 1
OPTISK BEDRAG
Penrose trappen
 
Roger Penrose var i halvtredserne fascineret af M.C. Eschers arbejde og kunstnerens billeder af ”umulige” objekter og bygninger. Penrose erklærede, at han selv ville konstruere noget umuligt, og inspireret af Escher gik Penrose og hans far Lionel Penrose i gang med at konstruere det umulige. Roger præsenterede en tegning af den uendelige trekant for sin far, som herefter producerede adskillige varianter af trekanten. I 1958 fik far og søn udgivet en artikel om deres arbejde. Oscar Reutersvärd havde i 1950 udviklet trappedesignet, som Penrose først opdagede i 1984. Penroses fascination af Eschers arbejde blev gengældt, da han samme år sendte artiklen til Escher.
 
Du kan bruge piletasten    til at skifte til næste billede.