Untitled 1
OPTISK BEDRAG
Hvilket felt er det mørkeste, 1 eller 2?