Untitled 1
MÅL OG ENHEDER - gamle og nuværende
Nedenfor vises en række ældre flademål, deres areal i kvadratmeter og kvadratcentimeter samt deres omregning til andre ældre flademål.
 
1 favn² indeholder 9 alen², og hver alen² indeholder 4 fod², hver med 144 tommer². 1 tomme² indeholder 144 linjer².
Enhed Kvadratmeter Kvadratcm Kvadratfavn Kvadratalen Kvadratfod Kvadrattomme Kvadratlinje
Kvadratfavn 3,5460 1 9 36 5184
Kvadratalen 0,3940 3.940,0000 1/9 1 4 576
Kvadratfod 0,0985 985,0000 1/36 1/4 1 144
Kvadrattomme 0,0007 6,8406 1/576 1/144 1 144
Kvadratlinje 0,0000 0,0475 1/144 1
 
Landbrugsarealer
Benævnelsen tønde land bruges stadig ved angivelse af arealer tilhørende gårde. En tønde land er ca. 5.516,2 m², svarende til 0,55 ha (hektar). 1 hektar er 10.000 m². Hektar er dog i dag den korrekte enhed.
 
En tønde land opdeltes i 8 skæpper land (á 36 x 48 Alen), hvilket svarer til 13.824 kvadratalen, hvilket allerede fra slutningen af 1600-tallet ofte blev afrundet til 14.000 kvadratalen af praktiske årsager. 1 skæppe opdeltes yderligere i 4 fjerdingkar, og hver fjerdingkar opdeltes igen i 3 album á 4 pfennig. Hver pfennig er 36 kvadratalen (6x6).
 
Navn Kvadratmeter Tønder land Skæpper Fjerdingkar Album Pfennig
Tønde land 5.516,2 1 8 32 96 384
Skæppe 689,5 1/8 1 4 12 48
Fjerdingkar 172,4 1/32 1/4 1 3 12
Album 57,5 1/96 1/12 1/3 1 4
Pfennig 14,4 1/384 1/48 1/12 1/4 1