Untitled 1
MÅL OG ENHEDER - gamle og nuværende
Nedenfor ses nogle ældre rummål og deres omsætning til andre ældre rummål.
 
Navn Kubikmeter Kubikcm Kubikfavn Kubikalen Kubikfod Kubiktomme
Kubikfavn 6,6776 - 1 27 216 373.248
Kubikalen 0,2473 247.300,00 1/27 1 8 13.824
Kubikfod 0,0309 30.900,00 1/216 1/8 1 1.728
Kubiktomme 17,88 1/373248 1/13824 1/1728 1