Untitled 1
MÅL OG ENHEDER - gamle og nuværende
Nedenfor ses en række ældre længdemål, deres længde i meter og cm samt deres omregning til nogle af de andre ældre enheder. Af hensyn til overskueligheden er alle tal afrundet til to decimaler. Der kan forekomme mindre unøjagtigheder pga. af afrunding af decimaler. Før musen over enhedens navn for at se nærmere forklaring.
Enhed Meter Centimeter Favne Alen Fod Kvarter Tommer Linjer Skrupler
Mil, dansk 7.532,48 753.248,00 4.000 12.000 24.000 48.000
Fjerdingvej 1.883,10 188.310,00 1.000 3.000 6.000 12.000
Kabellængde 188,31 18.831,00 100 300 600 1.200
Rode 3,14 313,85 2 6 12 24 144
Favn 1,88 188,31 1 3 6 12 72
Alen 0,63 62,77 1/3 1 2 4 24
Fod 0,31 31,38 1/6 1/2 1 2 12
Kvart(er) 0,16 15,69 1/12 1/4 1/2 1 6 72
Håndbred 0,08 7,85 1/24 1/8 1/4 1/2 3 36
Tomme 0,03 2,62 1/24 1/12 1/6 1 12
Fingerbred(de) 0,02 1,96 1/32 1/16 1/8 3/4 9 108
Bygkorn 0,49 1/128 1/64 1/32 3/16 2 1/4 27
Linje/strå 0,22 1 12
Skrupel 0,02 1
 
Nautiske enheder
I søfartens verden anvendes betegnelsen sømil om afstande. 1 sømil blev i 1929 ved en international konference sat til 1.852 meter. En kabellængde var indtil begyndelsen af 1900-tallet de ovenfor anførte 188,31 m, men med meterlovens indførelse, blev kabellængden ansat til 1/10 sømil = 185,2 m.
 
Sømil danner grundlaget for skibsfartens hastighedsangivelse knob, der defineres som antal sømil pr. time.