Untitled 1
MÅL OG ENHEDER - gamle og nuværende
 
HASTIGHED
Hastighed er et udtryk for hvor langt et legeme bevæger sig ved konstant bevægelse langs en ret linie i et bestemt tidsrum.
 
Hastighed af biler, tog og andre køretøjer på landjorden, måles normalt i km/t (kilometer pr. time).
 
Indenfor meteologien og fysikken anvendes m/s (meter pr. sekund, også kaldet sekundmeter), f.eks. vindhastigheder, eller km/s (f.eks. lysets hastighed: 300.000 km/s).
1 m/s svarer til 3,6 km/t.
 
I den maritime verden og indenfor luftfarten anvendes knob som fartenhed. 1 knob svarer til 1 sømil pr. time (1,852 km/t).