Untitled 1
MÅL OG ENHEDER - gamle og nuværende
Nedenfor ses en række ældre vægtenheder og deres omregning til de øvrige enheder. Man kan godt forstå, at det metriske system har været en lettelse, da det blev indført først i 1900-tallet. Ton, kilo og gram erstattede nedenstående enheder, der endog kunne variere fra landsdel til landsdel.
Enhed Kilo Skippund Centner Lispund Bismerpund Pund Mark Unse Lod Kvint Ort
Skippund 160,000 1 3 1/5 20 26 2/3 320 640
Centner 50,000 5/16 1 6 1/4 8 1/3 100 200
Lispund 8,000 1/20 4/25 1 1 1/3 16 32 256 512
Bismerpund 6,000 3/80 3/25 3/4 1 12 24 192 384
Pund 0,500 1/320 1/100 1/16 1/12 1 2 16 32 100 1.000
Mark 0,250 1/640 1/200 1/32 1/24 1/2 1 8 16 50 500
Unse 0,031 - - 1/256 1/192 1/16 1/8 1 2 6 1/4 62 1/2
Lod 0,016 - - 1/512 1/384 1/32 1/16 1/2 1 3 1/8 31 1/4
Kvint 0,005 - - - 1/1200 1/100 1/50 1/6* 1/3* 1 10
Ort 0,0005 - - - - 1/1000 1/500 1/63* 1/31* 1/10 1
* En lille smule upræcist, da nævneren bliver et decimaltal og derfor er afrundet til nærmeste hele tal.