Untitled 1
MÅL OG ENHEDER - gamle og nuværende
 
OMREGNING
Indtast et antal og en enhed og vælg hvilken enhed, der skal omregnes til. Der kan forekomme mindre afrundingsfejl. Hvis du omregner til en væsentlig større enhed, kan du risikere at få resultatet: 0,00, da der kun vises 2 decimaler.
LÆNGDEMÅL
FLADEMÅL
RUMMÅL
VÆGTMÅL
HASTIGHED